Práce v obci

Obec Dolný Vadičov nezaháľala ani počas ťažkej situácie - koronakrízy, od jesene do jari sa vykonávali nasledovné práce: výmena oboch garážových dverí, orezávali sa stromy a vymaľovali sme sokle všetkých schodových priestorov na Obecnom úrade...

 

2   6   10   14   16

 

--> Zobraziť všetky fotografie <--

 


 

Čítať ďalej: Práce v obci

Revitalizácia verejného priestranstva pred Obecným úradom

Článok ku revitalizácii verejného priestranstva pred Obecným úradom nie je.

 

1   3   6   c   f

 

--> Zobraziť všetky fotografie <--

 


 

Čítať ďalej: Revitalizácia verejného priestranstva pred Obecným úradom

Mantinelový systém

V športovom areáli pri MŠ bol nainštalovaný mantinelový systém. Systém bol vybudovaný z pridelenej dotácie z Úradu vlády SR.
Žiadam všetkých o dodržiavanie prevádzkového poriadku, ktorý je tiež zverejnený v nástennej tabuli pri ihrisku.

Prevádzkový poriadok: -> KLIK <-

 

8   6   5   3   1

 

--> Zobraziť všetky fotografie <--

 


 

Čítať ďalej: Mantinelový systém