Oznam o mulčovaní trávy

Kto má záujem o mulčovanie trávy na pozemkoch, bližšie informácie o tejto službe získa u starostky alebo na Obecnom úrade.