Oznam o otvorení KAMA

Okresný úrad KNM oznamuje: -> Dokument s oznamom <-