Oznam MŠ DV

Oznamujeme rodičom,

že prevádzka Materskej školy v Dolnom Vadičove začne dňa 8. 1. 2019, to je v utorok od 6.30 hod.