Oznámenie o oprave chýb

Oznam nájdete v dokumentoch:

 - č.1

 - č.2