Zber nepotrebných pneumatík

 

Oznamujeme občanom, že v dňoch

od 21. 10 2019 do 25. 10. 2019,

v areáli pred Obecným úradom v Dolnom Vadičove,

bude umiestnený veľkokapacitný kontajner,

do ktorého môžete bezplatne

odovzdať nepotrebné pneumatiky.