Výzva pre občanov

pozvanka head

Žiadame všetkých občanov, ktorým konáre ovocných stromov a kríkov zasahujú do verejných priestranstiev, miestnych komunikácií a káblových rozvodov verejného osvetlenia, aby si v rámci možnosti tieto konáre stromov orezali, nakoľko v poslednej dobe dochádza k častým výpadkom verejného osvetlenia. Orezanie konárov je potrebné vykonať z dôvodu bezpečnosti, plynulosti cestnej premávky, bezpečného vývozu komunálneho odpadu, vykonávania zimnej údržby a funkčnosti inžinierskych sietí.  
Ak máte vedomosť, v ktorých miestach sú konáre blízko vedenia verejného osvetlenia a  Vy nemôžete takúto údržbu vykonať, nahláste to prosím na Obecnom úrade.