Oznam

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19_ piata aktualizácia

 

 

Ďalší oznam:

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID 19 spôsobeným korona vírusom, Vás všetkých žiadame o prísne  dodržiavanie všetkých vydaných opatrení. Na zníženie rizika nákazy dodržujte nasledovné:
- Dodržujte bezpečnostný odstup od iných ľudí aspoň 2 metre,
- Vyhýbajte sa davom ľudí
- Vyvarujte sa cestovaniu vo verejnej doprave
- Prísne dodržujte hygienu
- Na tvári vždy noste rúško, ak niekto z občanov nemá rúško, prihláste sa na obecnom úrade alebo u starostky obce
- Zabezpečte si potrebné lieky, ktoré pravidelne užívate
- Ak by niekto z občanov potreboval domov nejakú nevyhnutnú zásobu potravín, prihláste sa na obecnom úrade alebo u starostky obce

 

Ďalší oznam:
Pošta Horný Vadičov, oznamuje občanom, že pošta bude otvorená od pondelka do piatka v čase od 8,00 hodiny do 11,00 hodiny

 

Ďalší oznam:
Odo dňa 23. 3. 2020, to je odo dnes, budú všetky autobusové spoje premávať v prázdninovom režime.

 

Ďalší oznam:
Upozorňujeme všetkých občanov, najmä seniorov, že podvodníci veľmi zneužívajú súčasnú mimoriadnu situáciu, a to tak, že kontaktujú osoby, že Vás vyšetria v súvislosti s koronavírusom.

Nedôverujte cudzím ľuďom!

Nevpúšťajte do svojich domov cudzie osoby!