Oznámenie o zrušení núdzového stavu

Uznesenie Vlády SR č. 366/2020: -> KLIK <-