Oznámenie o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny

Dokument (04.08.2020) : -> KLIK <-

 

Dokument (07.08.2020) : -> KLIK <-