Usmernenie HH SR zo dňa 8.9.2020

Dokument - časť 1: -> KLIK <-

Dokument - časť 2: -> KLIK <-