Nové opatrenia

Dokumenty s novými opatreniami stiahnete tu:

-> KLIK <-

-> KLIK <-

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

-> KLIK <-

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č.587 z 30. septembra 2020

-> KLIK <-