Informácia pre občanov k celoplošnému testovaniu občanov v Dolnom Vadičove

Celoplošné testovanie obyvateľov v Dolnom Vadičove sa uskutoční dňa 1. 11. 2020, to je v nedeľu.

Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od 10 rokov do 65 rokov.

Pred testovaním pri vstupe sa každý preukáže: občianskym preukazom, deti od 10 rokov kartičkou poistenca

 • Ďalšie testovanie bude o týždeň opäť v nedeľu
 • Odporúča sa absolvovať obe testovania
 • Testovanie prebehne za prísnych epidemiologických opatrení, miestnosti budú pravidelne dezinfikované.
 • Na poriadok a dodržiavanie pravidiel bude dohliadať prítomný príslušník Policajného zboru SR a Ozbrojených síl SR.
 • Testujúci personál bude vopred testovaný.
 • Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál.
 • Vzorky budú bezpečne zlikvidované.
 • Testovať sa bude v čase od 07.00 – 12.00 h a 13.00 – 22.00, posledný odber 21.30 hod.
 • Testovať budeme občanov, ktorí tu bývajú alebo majú tu prechodný pobyt
 • Testovať sa začne z dolného konca dediny, v smere od Lopušných Pažití smerom hore
 • Občanov o počte čakajúcich na testovanie budeme priebežne informovať počas celého dňa miestnym rozhlasom

Postup testovania na COVID – 19, na odbernom mieste v Dolnom Vadičove:

Vonku pred vstupom do odberného miesta, dostanete vreckovku a vysmrkáte si nos.

Vreckovku vhodíte do nádoby na to určenej a označenej.

Vydezinfikujete si ruky.

Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii.

Určenému administratívnemu pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom, dieťa kartičkou poistenca.

Po registrácii dostanete pridelené číslo.

Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo, zdravotník Vám následne odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou.

Na výsledky počkáte vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore alebo vonku.

Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla.

Opäť predložíte zdravotníkovi občiansky preukaz.

Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok Vášho testu a odovzdá Vám ho v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku.

Odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 10-dňovej karantény.

Žiadame občanov, aby dodržiavali pokyny organizátorov.

 

Dokument k testovaniu: -> KLIK <-