Oznam o prevádzke MŠ

Riaditeľka materskej školy v Dolnom Vadičove oznamuje rodičom, že prevádzka v materskej škole začne vo štvrtok, dňa 7.1.2021.