Oznam o prevádzke MŠ

Od 25.1. 2021 bude MŠ otvorená pre všetky deti.
Sprevádzajúca osoba dieťaťa sa musí preukázať negatívnym výsledkom PCR testu, alebo antigénového testu vykonaného od 18. 1. 2021, alebo dokladom o výnimke/ prekonaní COVID 19/ nie starším ako tri mesiace.