Oznam - na testovanie môžete využiť odberné miesto v Hornom Vadičove

Vážení spoluobčania, na základe rozhodnutia vlády a sprísnenia opatrení máme nastavené nové pravidlá, od pondelka 8. 2. 2021 budete potrebovať negatívny výsledok testu.
Môžete využiť najbližšie testovacie miesto, kde Vás otestujú, a to v Hornom Vadičove, v priestoroch Základnej školy dňa 6. 2. 2021 /sobota/, v čase od 8:00 hodiny do 17:00 hodiny s prestávkami prostredníctvom systému rezervácie.
Registrácia na testovanie prebieha elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý je zverejnený na webovej stránke obce Horný Vadičov. V prípade, že sa nemáte možnosť objednať online, môžete sa objednať telefonicky na čísle 0908 264 937 a na čísle 0904 830 105.
Pri registrácii sa treba preukázať občianskym preukazom alebo kartičkou poistenca. K registrácii si pripravte platné telefónne číslo. Neplnoleté dieťa musí prísť v doprovode zákonného zástupcu.