Uznesenie vlády SR č. 83/ zo dňa 10. 02. 2021

Uznesenie vlády SR č. 83/ zo dňa 10. 02. 2021 - aktualizácia mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID 19: -> KLIK <-