Uznesenia Vlády SR

Uznesenie Vlády SR  č. 123 zo dňa 28. 02. 2021  - sprísnenie COVID-19 opatrení od 03.03.2021: -> KLIK <-

Uznesenie Vlády SR  č. 118 zo dňa 28. 02. 2021: -> KLIK <-