Oznam o testovaní v Hornom Vadičove

dňa 20. 3. 2021, to je v sobotu, sa môžete testovať na Covid – 19 v Hornom Vadičove, v priestoroch Základnej školy, v čase od 8:00 hodiny do 15:15 hodiny s prestávkami, prostredníctvom systému rezervácie. Otestovať sa môžu všetci občania Vadičovskej doliny, ktorí potrebujú certifikát.
Registrácia na testovanie prebieha elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý je zverejnený na webovej stránke obce Horný Vadičov. Musíte rozbaliť registráciu s dátumom 13. 3. 2021 a ponúkne Vám dátum 20. 3. 2021, a pokračujete ...........
V prípade, že sa nemáte možnosť objednať online, môžete sa objednať telefonicky na čísle 0908 264 937 a na čísle 0904 830 105.
Pri registrácii sa treba preukázať občianskym preukazom alebo kartičkou poistenca. K registrácii si pripravte platné telefónne číslo. Neplnoleté dieťa musí prísť v doprovode zákonného zástupcu.