Oznam MŠ

Riaditeľka materskej školy v Dolnom Vadičove oznamuje rodičom, že nástup detí do materskej školy bude dňa 02.09.2021. Do priestorov materskej školy sa vstupuje s rúškom, výnimku z nariadenia majú len deti do 6 rokov. Deti treba priviezť do materskej školy  do 8.00 hod. Dieťaťu je potrebné priniesť prezuvky, pyžamo a náhradné oblečenie. Na všetky  prijaté detičky  sa tešia zamestnanci materskej školy.