Oznam - začiatok šk. roka

Riaditeľstvo materskej školy v Dolnom Vadičove oznamuje rodičom , že prevádzka materskej školy v šk.roku 2022/2023 začína v pondelok 5.9.2022 od 6.30 hod. do 16.00 hod.
Rodič prinesie každému dieťaťu podpísané pyžamo, podpísané prezuvky a podpísané náhradné oblečenie/tričko, tepláky, ponožky, pančuchy, spodnú bielizeň/. Ostatné organizačné pokyny , ako aj základné tlačivá budú rodičom poskytnuté pri nástupe do materskej školy.