REFERENDUM 2023

Dokumenty pre referendum 2023:

E-mailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena do OVK:  -> KLIK <-

E-mailová adresa na doručovanie žiadosti o vydanie voličského preukazu-> KLIK <-

E-mailová adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou-> KLIK <-

Volebný okrsok a volebná miestnosť - utvorenie a určenie-> KLIK <-

Vymenovanie zapisovateľky OVK-> KLIK <-