Folklórne popoludnie

Folklórne popoludnie v Dolnom Vadičove organizované s podporou Žilinského samosprávneho kraja