Jednota dôchodcov

Najstaria obianka p. ofia Vnukov r.2016

Posedenie dchodcov r. 2015

 
 

Z Oadnickej kalvrie 2018 1

 

Z Oadnickej kalvrie 2018 2

 

Z Oadnickej kalvrie 2018 3

 

Z Vekononej vstavy 2017 1

 

Z Vekononej vstavy 2017