Tlačivá

 
Názov tlačiva
Odkaz na súbor
Materská škôlka splnomocnenie --> otvoriť / stiahnúť <--
Materská škôlka - ospravedlnenie neprítomnosti --> otvoriť / stiahnúť <--
Čestné vyhlásenie --> otvoriť / stiahnúť <--
Ohlásenie drobnej stavby --> otvoriť / stiahnúť <--
Ohlásenie stavebných úprav --> otvoriť / stiahnúť <--
Vyjadrenie k drobnej stavbe --> otvoriť / stiahnúť <--
Ohlásenie udržiavacích prác --> otvoriť / stiahnúť <--
Oznámenie --> otvoriť / stiahnúť <--
Základná žiadosť --> otvoriť / stiahnúť <--
Žiadosť o súhlas na osobitné užívanie ver. priestranstva --> otvoriť / stiahnúť <--
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín --> otvoriť / stiahnúť <--
Žiadosť o zápis na list vlastníctva --> otvoriť / stiahnúť <--