Ostatné

 
Názov súboru
Odkaz na súbor
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK --> otvoriť / stiahnúť <--
Oznámenie funkcii zamestnaní činností a maj. pomerov --> otvoriť / stiahnúť <--
Protipovodňová ochrana obce --> otvoriť / stiahnúť <--
Zverejňovanie zámeru --> otvoriť / stiahnúť <--
Dokument SSE --> otvoriť / stiahnúť <--
Mapa SSE --> otvoriť / stiahnúť <--
Zásad hospodárenia s majetkom obce Dolný Vadičov --> otvoriť / stiahnúť <--
Stavebná uzávera HV --> otvoriť / stiahnúť <--
Stavebná uzávera HV - príloha --> otvoriť / stiahnúť <--
Návrh plánu kont. činnosti --> otvoriť / stiahnúť <--
Výrub - Martinček --> otvoriť / stiahnúť <--
Oznámenie o začatí konania - výrub --> otvoriť / stiahnúť <--
Potvrdenie o vytriedení odpadu za rok 2022 --> otvoriť / stiahnúť <--
Ohlásenie odpady rok 2022 --> otvoriť / stiahnúť <--
Ročný štatistický výkaz o komunálnom odpade za rok 2022 --> otvoriť / stiahnúť <--
Štatistika elo.sk 2022 --> otvoriť / stiahnúť <--
 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce --> otvoriť / stiahnúť <--
Návrh VZN o miestnom poplatku za KO --> otvoriť / stiahnúť <--
 Dodatok k zmluve --> otvoriť / stiahnúť <--
 Sp. prístupová komunikácia --> otvoriť / stiahnúť <--
 Vyhláška --> otvoriť / stiahnúť <--
Verejná vyhláška - Hutyra --> otvoriť / stiahnúť <--
Verenáj vyhláška - umiestnenie líniovej stavby (chodník) --> otvoriť / stiahnúť <--
 Určenie obce príslušnej na konanie o vydanie súhlasu na VD --> otvoriť / stiahnúť <--
Rozhodnutie o umiestnení stavby - prístupová komunikácia --> otvoriť / stiahnúť <--
Výzva - miestna komunikácia --> otvoriť / stiahnúť <--
 Výrub - Rudina --> otvoriť / stiahnúť <--
Vajčovská izba starých otcov a materí --> otvoriť / stiahnúť <--
Vyhlasenie k poplatku za vystavenie prislubu  --> otvoriť / stiahnúť <--
 Zavazny prislub na vystavenie BZ VOP POP --> otvoriť / stiahnúť <--
Závúzný prísľub banky --> otvoriť / stiahnúť <--
Príloha k prísľubu --> otvoriť / stiahnúť <--
Verejná vyhláška - Kubíková c4 --> otvoriť / stiahnúť <--
Verejná vyhláška - Kubíková c3 --> otvoriť / stiahnúť <--
Verejná vyhláška - Kubíková c2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Verejná vyhláška - Kubíková c1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok 4 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok 3 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok 2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok 1 --> otvoriť / stiahnúť <--
 Výrub - oznam o konaní - Káčerik --> otvoriť / stiahnúť <--
Plán činnosti hlavného kontrolóra --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok zmluvy o dielo č.1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok zmluvy o dielo č.2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok k zmluve - kamerový systém č.1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok k zmluve - kamerový systém č.2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Výzva CP Revitalizácia verejného priestranstva pred OÚ  --> otvoriť / stiahnúť <--
Revitalizácia VPPOU_Zmluva o dielo  - príloha --> otvoriť / stiahnúť <--
Revitalizácia VPPOU_Výkaz - výmer revitalizácia VP - 3 --> otvoriť / stiahnúť <--
Revitalizácia VPPOU_Výkaz - výmer revitalizácia VP - 2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Revitalizácia VPPOU_Výkaz - výmer revitalizácia VP - 1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Revitalizácia VPPOU_Pred realizáciou --> otvoriť / stiahnúť <--
Revitalizácia VPPOU_Po realizácii - štúdia --> otvoriť / stiahnúť <--
Revitalizácia VPPOU_Návrh riešenia k CP - štúdia --> otvoriť / stiahnúť <--
 Oznámenie o začatí konania - výrub drevín --> otvoriť / stiahnúť <--
 Výzva CP Poďme športovať v lete i zime --> otvoriť / stiahnúť <--
Výzva CP Dom smútku --> otvoriť / stiahnúť <--
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny č.2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny č.1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Oznam o výrube --> otvoriť / stiahnúť <--
Oznámenie o dražbe č.5 --> otvoriť / stiahnúť <--
Oznámenie o dražbe č.4 --> otvoriť / stiahnúť <--
Oznámenie o dražbe č.3 --> otvoriť / stiahnúť <--
Oznámenie o dražbe č.2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Oznámenie o dražbe č.1 --> otvoriť / stiahnúť <--
 Verejná vyhláška č.4 --> otvoriť / stiahnúť <--
 Verejná vyhláška č.3 --> otvoriť / stiahnúť <--
Verejná vyhláška č.2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Verejná vyhláška č.1 --> otvoriť / stiahnúť <--
 Voľné pracovné miesto --> otvoriť / stiahnúť <--
 Popis projektu --> otvoriť / stiahnúť <--
 Začatie konania o zmene stavby - Krajči č.1 --> otvoriť / stiahnúť <--
 Začatie konania o zmene stavby - Krajči č.2 --> otvoriť / stiahnúť <--
 Aktualizácia PHSR Dolný Vadičov 2018 - 2025 --> otvoriť / stiahnúť <--
Výzva CP Revitalizácia verejného priestranstva POD 2019 --> otvoriť / stiahnúť <--
Oznámenie o kolaudačnom konaní 1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Oznámenie o kolaudačnom konaní 2 --> otvoriť / stiahnúť <--
 Výzva CP MŠ --> otvoriť / stiahnúť <--
Oznam o začatí konania --> otvoriť / stiahnúť <--
Výzva CP - regionálny rozvoj --> otvoriť / stiahnúť <--
Oznam o výrube č.2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Oznam o výrube č.1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Verejná vyhláška - časť 1 --> otvoriť / stiahnúť <--
 Verejná vyhláška - časť 2 --> otvoriť / stiahnúť <-- 
 Harmonogram zberu komunálneho odpadu na II. polrok 2018 --> otvoriť / stiahnúť <--
 Harmonogram zberu plastov na II. polrok 2018 --> otvoriť / stiahnúť <-- 
Komunitný plán - 2018_2023 --> otvoriť / stiahnúť <--
Výzva na  predloženie --> otvoriť / stiahnúť <--
Verejná vyhláška - Pod Stráňami --> otvoriť / stiahnúť <--
Dotazník č.1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dotazník č.2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dotazník č.3 --> otvoriť / stiahnúť <--
Verejná vyhláška rozšírenie č.1 --> otvoriť / stiahnúť <-- 
 Verejná vyhláškarozšírenie č.2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Oznam o výrube --> otvoriť / stiahnúť <--
Verejná vyhláška - Rozšírenie siete NNK č1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Verejná vyhláška - Rozšírenie siete NNK č2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Verejná vyhláška - Rozšírenie siete NNK č3 --> otvoriť / stiahnúť <--
Verejná vyhláška - Rozšírenie siete NNK č4 --> otvoriť / stiahnúť <--
Verejná vyhláška - Rozšírenie siete NNK č5 --> otvoriť / stiahnúť <--
Verejná vyhláška - Rozšírenie siete NNK č6 --> otvoriť / stiahnúť <--
Verejná vyhláška - Rozšírenie siete NNK č7 --> otvoriť / stiahnúť <--
Verejná vyhláška - Rozšírenie siete NNK č8 --> otvoriť / stiahnúť <--
Verejná vyhláška - Rozšírenie siete NNK č9 --> otvoriť / stiahnúť <--
Verejná vyhláška - Rozšírenie siete NNK č10 --> otvoriť / stiahnúť <--
 DS-1 verejná vyhláška --> otvoriť / stiahnúť <--
 Zoznam parciel --> otvoriť / stiahnúť <--
 Mapa parciel --> otvoriť / stiahnúť <-- 
Harmonogram zberu komunálneho odpadu na I. polrok 2018 --> otvoriť / stiahnúť <--
Harmonogram zberu plastov na I. polrok 2018 --> otvoriť / stiahnúť <--
Oznam o výrube - Masaryk --> otvoriť / stiahnúť <--
Výzva na predloženie ponuky – CP-MŠ --> otvoriť / stiahnúť <--
 Výzva na predloženie ponuky – CP-PHSR --> otvoriť / stiahnúť <--
Oznam o výrube --> otvoriť / stiahnúť <--
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK --> otvoriť / stiahnúť <--
Oznámenie o začatí konania --> otvoriť / stiahnúť <--
 Verejná vyhláška - 1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Verejná vyhláška - 2 --> otvoriť / stiahnúť <--
 Verejná vyhláška - 3 --> otvoriť / stiahnúť <-- 
Oznam o výrube dreviny --> otvoriť / stiahnúť <--
 Výberové konanie - zimná údržba --> otvoriť / stiahnúť <-- 
Výsledok petície - vybavenie --> otvoriť / stiahnúť <--
Harmonogram zberu plastov na II. polrok 2017 --> otvoriť / stiahnúť <--
Harmonogram zberu komunálneho odpadu na II. polrok 2017 --> otvoriť / stiahnúť <--
Harmonogram zberu komunálneho odpadu na I. polrok 2017 --> otvoriť / stiahnúť <--
Harmonogram zberu plastov na I. polrok 2017 --> otvoriť / stiahnúť <--
Harmonogram zberu komunálneho odpadu na II. polrok 2016 --> otvoriť / stiahnúť <--
Harmonogram zberu plastov na II. polrok 2016 --> otvoriť / stiahnúť <--
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín --> otvoriť / stiahnúť <--
Oznámenie o začatí konania --> otvoriť / stiahnúť <--
Určenie obce príslušnej na konanie o súhlase na výrub dreviny --> otvoriť / stiahnúť <--
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na I. polrok 2016 --> otvoriť / stiahnúť <--
Harmonogeam zberu plastov na I. polrok 2016 --> otvoriť / stiahnúť <--
Rokovací poriadok OZ --> otvoriť / stiahnúť <--
Prevádzkový poriadok zariadenia spoločného stravovania --> otvoriť / stiahnúť <--
Prevádzkový poriadok zariadenia školského stravovania --> otvoriť / stiahnúť <--
Prevádzkový poriadok materskej školy --> otvoriť / stiahnúť <--
Nájom hrobového miesta --> otvoriť / stiahnúť <--
Popis erbu obce --> otvoriť / stiahnúť <--