Nariadenia

 
Názov súboru
Odkaz na súbor
VZN č. 1/2024 --> otvoriť / stiahnúť <--
Návrh - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce DV --> otvoriť / stiahnúť <--
Návrh VZN 1 2024 o výške príspevku pre MŠ --> otvoriť / stiahnúť <--
Návrh VZN 2 2024 o podmienkach používania miestnych komunikácií --> otvoriť / stiahnúť <--
Rokovací poriadok --> otvoriť / stiahnúť <--
VZN o správe pohrebiska --> otvoriť / stiahnúť <--
VZN o dani za psa --> otvoriť / stiahnúť <--
VZN o dani z nehnuteľností --> otvoriť / stiahnúť <--
Domový poriadok --> otvoriť / stiahnúť <--
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 2022 --> otvoriť / stiahnúť <--
VZN o miestnom poplatku KO --> otvoriť / stiahnúť <--
VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov - schválené --> otvoriť / stiahnúť <--
 Návrh VZN č.1/2021 o spôsobe prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce DV --> otvoriť / stiahnúť <--
VZN o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok č.3 k VZN č.2011 - strava v MŠ --> otvoriť / stiahnúť <--
Schválené VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad --> otvoriť / stiahnúť <--
 Návrh plánu KČ na prvý 1/2 rok 2020 --> otvoriť / stiahnúť <--
VZN daň za ubytovanie 1 --> otvoriť / stiahnúť <--
VZN daň za ubytovanie 2 --> otvoriť / stiahnúť <--
VZN daň za ubytovanie 3 --> otvoriť / stiahnúť <--
VZN o dani z nehnuteľnosti --> otvoriť / stiahnúť <--
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady --> otvoriť / stiahnúť <--
VZN č. 22016 1 --> otvoriť / stiahnúť <--
VZN č. 22016 2 --> otvoriť / stiahnúť <--
VZN č. 22016 3 --> otvoriť / stiahnúť <--
VZN č. 22016 4 --> otvoriť / stiahnúť <--
VZN č. 22016 5 --> otvoriť / stiahnúť <--
VZN č. 22016 6 --> otvoriť / stiahnúť <--
VZN č. 22016 7 --> otvoriť / stiahnúť <--
VZN č. 22016 8 --> otvoriť / stiahnúť <--
VZN o miestnom poplatku --> otvoriť / stiahnúť <--
VZN č. 32012 o miestnom poplatku za KO 4 --> otvoriť / stiahnúť <--
VZN č. 32012 o miestnom poplatku za KO 3 --> otvoriť / stiahnúť <--
VZN č. 32012 o miestnom poplatku za KO 2 --> otvoriť / stiahnúť <--
VZN č. 32012 o miestnom poplatku za KO 1 --> otvoriť / stiahnúť <--
VZN č. 32012 o miestnom poplatku za KO --> otvoriť / stiahnúť <--
VZN č. 22012 o dani z nehnuteľnosti 4 --> otvoriť / stiahnúť <--
VZN č. 22012 o dani z nehnuteľnosti 3 --> otvoriť / stiahnúť <--
VZN č. 22012 o dani z nehnuteľnosti 2 --> otvoriť / stiahnúť <--
VZN č. 22012 o dani z nehnuteľnosti 1 --> otvoriť / stiahnúť <--
VZN č. 22012 o dani z nehnuteľnosti --> otvoriť / stiahnúť <--
VZN č. 220111 o výške príspevkov na stravu MŠ 2 --> otvoriť / stiahnúť <--
VZN č. 220111 o výške príspevkov na stravu MŠ 1 --> otvoriť / stiahnúť <--
VZN č. 220111 o výške príspevkov na stravu MŠ --> otvoriť / stiahnúť <--
VZN č. 12012 o vodení a držaní psov 2 --> otvoriť / stiahnúť <--
VZN č. 12012 o vodení a držaní psov 1 --> otvoriť / stiahnúť <--
VZN č. 12012 o vodení a držaní psov --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok k VZN č. 22011 --> otvoriť / stiahnúť <--