Zápisnice a uznesenia zo zasadnutí

 
Názov
Odkaz na súbor
Návrh uznesení z 17.9.2018 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zápisnica z 22. zasadnutia  --> otvoriť / stiahnúť <--
Zápisnica z 21. zasadnutia  --> otvoriť / stiahnúť <-- 
Návrh uznesení z 13.6.2018  --> otvoriť / stiahnúť <--
Zápisnica z 20. zasadnutia  --> otvoriť / stiahnúť <-- 
Návrh uznesení z 12.3.2018 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zápisnica z 19. zasadnutia --> otvoriť / stiahnúť <--
 Návrh uznesení z 18. zasadnutia OZ --> otvoriť / stiahnúť <--
 18. zasadnutie OZ zo dňa 12. 12. 2017 --> otvoriť / stiahnúť <-- 
 18. zasadnutie OZ zo dňa 12. 12. 2017 --> otvoriť / stiahnúť <-- 
 18. zasadnutie OZ zo dňa 12. 12. 2017 --> otvoriť / stiahnúť <--
18. zasadnutie OZ zo dňa 12. 12. 2017 --> otvoriť / stiahnúť <--
 18. zasadnutie OZ zo dňa 12. 12. 2017 --> otvoriť / stiahnúť <--
17. zasadnutie OZ zo dňa 15. 11. 2017 --> otvoriť / stiahnúť <--
17. zasadnutie OZ zo dňa 15. 11. 2017 --> otvoriť / stiahnúť <--