Zápisnice a uznesenia zo zasadnutí

 
Názov
Odkaz na súbor
 Návrh uznesení z 18. zasadnutia OZ --> otvoriť / stiahnúť <--
 18. zasadnutie OZ zo dňa 12. 12. 2017 --> otvoriť / stiahnúť <-- 
 18. zasadnutie OZ zo dňa 12. 12. 2017 --> otvoriť / stiahnúť <-- 
 18. zasadnutie OZ zo dňa 12. 12. 2017 --> otvoriť / stiahnúť <--
18. zasadnutie OZ zo dňa 12. 12. 2017 --> otvoriť / stiahnúť <--
 18. zasadnutie OZ zo dňa 12. 12. 2017 --> otvoriť / stiahnúť <--
17. zasadnutie OZ zo dňa 15. 11. 2017 --> otvoriť / stiahnúť <--
17. zasadnutie OZ zo dňa 15. 11. 2017 --> otvoriť / stiahnúť <--