Zápisnice a uznesenia zo zasadnutí

 
Názov
Odkaz na súbor
Návrh uznesení č.16/2021 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zápisnica zo zasadnutia č.16/2021 --> otvoriť / stiahnúť <--
Návrh uznesení č.15/2021 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zápisnica zo zasadnutia č.15/2021 --> otvoriť / stiahnúť <--
Návrh uznesení č.14/2021 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zápisnica zo zasadnutia č.14/2021 --> otvoriť / stiahnúť <--
Návrh uznesení č.13/2021 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zápisnica zo zasadnutia č.13/2021 --> otvoriť / stiahnúť <--
Návrh uznesení č.12/2020 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zápisnica zo zasadnutia č.12/2020 --> otvoriť / stiahnúť <--
Návrh uznesení č.11/2020 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zápisnica zo zasadnutia č.11/2020 --> otvoriť / stiahnúť <--
Návrh uznesení č.10/2020 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zápisnica zo zasadnutia č.10/2020 --> otvoriť / stiahnúť <--
Návrh uznesení č.9/2020 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zápisnica zo zasadnutia č.9/2020 --> otvoriť / stiahnúť <--
Návrh uznesení č.8/2020 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zápisnica zo zasadnutia č.8/2020 --> otvoriť / stiahnúť <--
Návrh uznesení č.7/2020 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zápisnica zo zasadnutia č.7/2020 --> otvoriť / stiahnúť <--
Návrh uznesení č.6/2019 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zápisnica zo zasadnutia č.6/2019 --> otvoriť / stiahnúť <--
Návrh uznesení č.5/2019 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zápisnica zo zasadnutia č.5/2019 --> otvoriť / stiahnúť <--
Návrh uznesení č.4/2019 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zápisnica zo zasadnutia č.4/2019 --> otvoriť / stiahnúť <--
Návrh uznesení č.3/2019 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zápisnica zo zasadnutia č.3/2019 --> otvoriť / stiahnúť <--
Návrh uznesení č.1/2019 - č.8/2019 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zápisnica zo zasadnutia 20.03.2019 --> otvoriť / stiahnúť <--
Návrh uznesení z 13.12.2018 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zápisnica zo zasadnutia 13.12.2018 --> otvoriť / stiahnúť <--
Návrh uznesení z 4.12.2018 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zápisnica z 24. zasadnutia --> otvoriť / stiahnúť <--
Návrh uznesení z 7.11.2018  --> otvoriť / stiahnúť <--
Zápisnica z 23. zasadnutia --> otvoriť / stiahnúť <--
Návrh uznesení z 17.9.2018 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zápisnica z 22. zasadnutia  --> otvoriť / stiahnúť <--
Zápisnica z 21. zasadnutia  --> otvoriť / stiahnúť <-- 
Návrh uznesení z 13.6.2018  --> otvoriť / stiahnúť <--
Zápisnica z 20. zasadnutia  --> otvoriť / stiahnúť <-- 
Návrh uznesení z 12.3.2018 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zápisnica z 19. zasadnutia --> otvoriť / stiahnúť <--
 Návrh uznesení z 18. zasadnutia OZ --> otvoriť / stiahnúť <--
 18. zasadnutie OZ zo dňa 12. 12. 2017 --> otvoriť / stiahnúť <-- 
 18. zasadnutie OZ zo dňa 12. 12. 2017 --> otvoriť / stiahnúť <-- 
 18. zasadnutie OZ zo dňa 12. 12. 2017 --> otvoriť / stiahnúť <--
18. zasadnutie OZ zo dňa 12. 12. 2017 --> otvoriť / stiahnúť <--
 18. zasadnutie OZ zo dňa 12. 12. 2017 --> otvoriť / stiahnúť <--
17. zasadnutie OZ zo dňa 15. 11. 2017 --> otvoriť / stiahnúť <--
17. zasadnutie OZ zo dňa 15. 11. 2017 --> otvoriť / stiahnúť <--