Voľby

Voľby do Európskeho parlamentu rok 2024
 
Názov
Odkaz na súbor

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku
hlasovania vo volebnom okrsku č. 1 Dolný Vadičov

--> otvoriť / stiahnúť <--
Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti
Vymenovanie zapisovateľky
Oznámenie e-mailovej adresy pre deleg. člena a náhradníka do OVK
Oznámenie e-mailovej adresy pre vydávanie hlasovacích preukazov
--> otvoriť / stiahnúť <--
Rozhodnutie o vyhlásenie Volieb do Európskeho parlamentu 8.6.2024 --> otvoriť / stiahnúť <--
Informácia pre voliča v slovenskom jazyku --> otvoriť / stiahnúť <--
Informácia pre voliča v anglickom jazyku --> otvoriť / stiahnúť <--
 
 
Voľby prezidenta SR 2024
 
Názov
Odkaz na súbor
Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania --> otvoriť / stiahnúť <--
Zápisnica ok. volebnej komisie --> otvoriť / stiahnúť <--
Vyhlásenie volieb prezidenta SR v roku 2024 --> otvoriť / stiahnúť <--
Informácia pre voliča právo voliť a právo byť zvolený --> otvoriť / stiahnúť <--
Informácia pre voliča ako voliť --> otvoriť / stiahnúť <--
Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti --> otvoriť / stiahnúť <--
Oznámenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámenia --> otvoriť / stiahnúť <--
Oznámenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadosti --> otvoriť / stiahnúť <--
Vymenovanie zapisovateľky pre voľby prezidenta SR --> otvoriť / stiahnúť <--
 
 
 
Voľby do NR SR 2023
 
Názov
Odkaz na súbor
Zápisnica okrskovej volebnej komisie - výsledky --> otvoriť / stiahnúť <--
Voľba poštou --> otvoriť / stiahnúť <--
Doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu --> otvoriť / stiahnúť <--
Oznámenie e-mailovej adresy --> otvoriť / stiahnúť <--
Vymenovanie zapisovateľky --> otvoriť / stiahnúť <--
Volebný okrsok a miestnosť --> otvoriť / stiahnúť <--
Rozhodnutie o vyhlásení volieb --> otvoriť / stiahnúť <--
Informácie pre voliča --> otvoriť / stiahnúť <--
 
 
 
Voľby do NR SR 2020
 
Názov
Odkaz na súbor
Zápisnica z volieb do Národnej rady SR_1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zápisnica z volieb do Národnej rady SR_2 --> otvoriť / stiahnúť <--
 Oznámenie e-mailovej adresy --> otvoriť / stiahnúť <--
 Volebný okrsok a miestnosť --> otvoriť / stiahnúť <--
Poučenie  voľby do NR SR   Voľba poštou --> otvoriť / stiahnúť <--
Voľby do NR SR  oznámenie mail.adresy --> otvoriť / stiahnúť <--
 
 
 
 
Voľby do orgánov samosprávy obce
 
 
Názov
Odkaz na súbor
Zápisnica OVK ... do VÚC --> otvoriť / stiahnúť <--
Zápisnica MVK ... v komunálnych voľbách --> otvoriť / stiahnúť <--
Voľby do orgánov samosprávy obce 2022 - č.2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Voľby do orgánov samosprávy obce 2022 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zoznam zaregistrovaných kandidátov - poslanec --> otvoriť / stiahnúť <--
Zoznam zaregistrovaných kandidátov - starosta --> otvoriť / stiahnúť <-- 
Počet obyvateľov --> otvoriť / stiahnúť <--
Oznámenie e-mailovej adresy --> otvoriť / stiahnúť <--
Menovanie zapisovateľky --> otvoriť / stiahnúť <-- 
 
 
 
Voľby do Európskeho parlamentu 25.05.2019
 
Názov
Odkaz na súbor
Zápisnica okrskovej volebnej komisie č.3 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zápisnica okrskovej volebnej komisie č.2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zápisnica okrskovej volebnej komisie č.1 --> otvoriť / stiahnúť <--
 Oznámenie o vydávaní hlasovacích preukazov --> otvoriť / stiahnúť <--
Informácie pre voliča  --> otvoriť / stiahnúť <--
E-mailová adresa na doručovanie oz. o delegovaní --> otvoriť / stiahnúť <--
 Vymenovanie zapisovateľky --> otvoriť / stiahnúť <--
Určenie okrsku a volebná miestnosť --> otvoriť / stiahnúť <--
 
 
 
 
Voľby prezidenta SR 2019
 
Názov
Odkaz na súbor
Oznámenie e-mailovej adresy --> otvoriť / stiahnúť <--
Doručovanie oznámení o delegovaní --> otvoriť / stiahnúť <--
Informácie pre voliča --> otvoriť / stiahnúť <--
Volebný okrsok a volebná miestnosť --> otvoriť / stiahnúť <--
 
 
 
 
Voľby do orgánov samosprávy obce
 
 
Názov
Odkaz na súbor
Zoznam zaregistrovaných kandidátov - poslanec --> otvoriť / stiahnúť <--
Zoznam zaregistrovaných kandidátov - starosta --> otvoriť / stiahnúť <-- 
Počet obyvateľov --> otvoriť / stiahnúť <--
Oznámenie e-mailovej adresy --> otvoriť / stiahnúť <--
Menovanie zapisovateľky --> otvoriť / stiahnúť <--