Úradné dokumenty obce

 
 
 
Záverečný účet
 
Rok
Odkaz na súbor
Schválený Záverečný účet za rok 2023 --> otvoriť / stiahnúť <--
Návrh záverečného účtu za rok 2023 --> otvoriť / stiahnúť <--
Schválený - Záverečný účet za rok 2022 --> otvoriť / stiahnúť <--
Návrh plánu kontrolnej činnosti --> otvoriť / stiahnúť <--
Záverečný účet za rok 2016 --> otvoriť / stiahnúť <--
Záverečný účet za rok 2017 --> otvoriť / stiahnúť <--
Záverečný účet za rok 2018 --> otvoriť / stiahnúť <--
Záverečný účet za rok 2019 --> otvoriť / stiahnúť <--
Záverečný účet za rok 2020 --> otvoriť / stiahnúť <--
Záverečný účet za rok 2021 --> otvoriť / stiahnúť <--
Príloha - čerpanie rozpočtu za obdobie 1 - 12/2021 --> otvoriť / stiahnúť <--
Príloha k záverečnému účtu  --> otvoriť / stiahnúť <--
 
 
 
 
Výročná správa
 
Rok
Odkaz na súbor
Výročná správa za rok 2016 --> otvoriť / stiahnúť <--
Výročná správa za rok 2017 --> otvoriť / stiahnúť <--
Výročná správa za rok 2018 --> otvoriť / stiahnúť <--
Výročná správa za rok 2019 --> otvoriť / stiahnúť <--
Výročná správa za rok 2020 --> otvoriť / stiahnúť <--
Výročná správa za rok 2021 --> otvoriť / stiahnúť <--
Výročná správa za rok 2022 --> otvoriť / stiahnúť <--
 
 
 
 
 Rozpočet
 
Rok
Odkaz na súbor
Schválený rozpočet na roky 2024,2025,2026 - príjmy --> otvoriť / stiahnúť <--
Schválený rozpočet na roky 2024,2025,2026 - výdavky --> otvoriť / stiahnúť <--
Schválený rozpočet na roky 2023,2024 a 2025, príjmy a výdavky --> otvoriť / stiahnúť <--
Schválený rozpočet na roky 2022,2023,2024 - príjmy --> otvoriť / stiahnúť <--
Schválený rozpočet na roky 2022,2023,2024 - výdavky --> otvoriť / stiahnúť <--
Schválený rozpočet 2021, 2022, 2023 - príjmy --> otvoriť / stiahnúť <--
Schválený rozpočet 2021, 2022, 2023 - výdavky --> otvoriť / stiahnúť <--
Schválený rozpočet na roky 2020, 2021 a 2022 - príjmy --> otvoriť / stiahnúť <--
Schválený rozpočet na roky 2020, 2021 a 2022 - výdavky --> otvoriť / stiahnúť <--
Schválený rozpočet obce Dolný Vadičov na roky 2019 - 2021 - príjmy --> otvoriť / stiahnúť <--
Schválený rozpočet obce Dolný Vadičov na roky 2019 - 2021 - výdavky --> otvoriť / stiahnúť <--
Rozpočet za rok 2016  - - -
Schválený rozpočet obce Dolný Vadičov na roky 2017 - 2019 - príjmy --> otvoriť / stiahnúť <--
Schválený rozpočet obce Dolný Vadičov na roky 2017 - 2019 - výdavky --> otvoriť / stiahnúť <--
Schválený rozpočet obce Dolný Vadičov na roky 2018 - 2020 - príjmy --> otvoriť / stiahnúť <--
Schválený rozpočet obce Dolný Vadičov na roky 2018 - 2020 - výdavky --> otvoriť / stiahnúť <--