90. výročie založenia DHZ

 

Dňa 17.06.2017 sme si pripomenuli 90. výročie založenia DHZ v Dolnom Vadičove. Na slávnostné a zároveň aj športové podujatie nám Žilinský samosprávny kraj poskytol dotáciu, za čo im dodatočne ďakujeme.

Podujatia sa zúčastnil aj náš pán farár, ktorý nám vysvätil hasičskú zástavu, a potom nasledoval slávnostný sprievod našou obcou.

90. rokov v živote človeka je vek, kedy na sklonku života môžeme hodnotiť a spomínať na to všetko krásne, čo sme v živote prežili. 90. rokov v živote zboru, ktoré oslavuje aj náš Dobrovoľný hasičský zbor, je vek, kedy môžeme nielen hodnotiť a bilancovať, ale s veľkou nádejou a silou hľadieť aj do budúcna.

Dobrovoľný hasičský zbor v Dolnom Vadičove je najstarším spolkom, ktorého hlavným poslaním od začiatku svojej existencie je ochrana života, zdravia i majetku obyvateľov obce Dolný Vadičov. Konajme naďalej v duchu našich predchodcov s vedomím, že poslanie, ktoré plníme je krásne, ušľachtilé a nanajvýš potrebné. Majme na mysli, že musíme byť pripravení pomôcť svojmu blížnemu v nešťastí. To nech je mottom našej práce aj pre ďalšie roky, pretože hasičský zbor je jedinou organizáciou, ktorá pretrvala tak dlhý čas. Jediná, ktorej činnosť nezanikla a stále prináša úžitok pre všetkých nás. Pretože je to šľachetné poslanie, je tiež potrebné na danej úrovni hasičov podporovať. Spolupatričnosť sa azda najvýraznejšie prejavuje pri hasičskej práci, ktorá dáva nemálo príležitosti prejaviť ju nielen slovom, ale aj činom.

Naše poďakovanie za túto službu dnes patrí všetkým tým, ktorí s hrdosťou obliekajú hasičskú uniformu a nezištne napĺňajú význam hesla „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“. Je vhodné vzdať hold a úctu aj všetkým tým, ktorí rady Dolnovadičovských hasičov opustili a nebolo im dané dožiť sa, pre nich tak významnej historickej chvíle. Taktiež je potrebné im poďakovať za to, že položili základy zboru, ktorého 90. výročie môžeme dnes osláviť. Patrí im úcta a sláva. Za všetkých obyvateľov obce Dolný Vadičov Vám úprimne ďakujem.

                                                                                                                                                                                  Miroslava Ondreášová, starostka obce

 

3  13  o6   35

--> Zobraziť všetky fotografie <--

 


 

Čítať ďalej: 90. výročie založenia DHZ

Hodová nedeľa

 

Článok ku hodovej nedele neexistuje.

1  IMG 6197  IMG 6212   IMG 6264

--> Zobraziť všetky fotografie <--

 


 

Čítať ďalej: Hodová nedeľa

Spevácka skupina

 

Článok ku speváckej skupine neexistuje.

1  9  15   7

--> Zobraziť všetky fotografie <--

 


 

Čítať ďalej: Spevácka skupina