Prosba o udržiavanie poriadku

Nakoľko v tomto čase, nemá obec zamestnaného pracovníka na aktivačnú činnosť, na  kosenie a upratovanie priestranstiev, vyzývame všetkých občanov, ktorým záleží na peknom a čistom prostredí kde žijeme, aby si pokosili a poupratovali pred bránami svojich domov a v blízkosti svojho okolia.

Spoločne tak zveľadíme svoje okolie a prispejeme k lepšiemu a čistejšiemu životu v našej obci.