SPOLOČNÉ JARNÉ UPRATOVANIE OBCE DOLNÝ VADIČOV

 

SOBOTA 6. 4. 2019


Obec Dolný Vadičov v spolupráci s Ing. Štefanom Vlčkom, poslancom Obecného zastupiteľstva, organizuje pravidelnú jarnú brigádu:


“Spoločné jarné upratovanie  obce Dolný Vadičov“


Poriadok a čistota je ukazovateľom úrovne vzťahu občanov k svojmu okoliu i k samotnej obci, preto sa obraciame na Vás s výzvou, aby ste sa zapojili do veľkého upratovania súkromných aj spoločných priestorov v našej obci. Zraz brigádnikov bude pred Obecným úradom v Dolnom Vadičove a pred rodinným domom Ing. Štefana Vlčka ráno o 8.00 hod. Počas brigády sa budú zbierať smeti, odpad popri komunikácii, vyčistia sa potoky, autobusové zastávky, verejné priestranstvá a pod. Všetkým by malo záležať na čistom a bezodpadovom životnom prostredí, preto sa zapojme v sobotu do skrášlenia našej obce Dolný Vadičov. Pre všetkých brigádnikov bude pripravené občerstvenie a guláš.

V prípade nepriaznivého počasia sa termín jarného upratovania presunie.

vadicov