Výzva CP búracie práce

90. vroie zaloenia DHZ

 

Celé znenie výzvy je tu: -> KLIK <-