Oznam - obmedzenie prístupu k službám

S ohľadom na riziká šírenia sa koronavírusu, OÚ DV pristupuje k nasledovným obmedzeniam:

Oznam stavebného úradu

Oznam obecného úradu

Verejná vyhláška