Oznam o testovaní

V sobotu, dňa 20. februára 2021 bude prebiehať v Hornom Vadičove testovanie na Covid – 19, v čase od 8:00 hodiny do 15:00 hodiny s prestávkami, v Základnej škole. Otestovať sa môžu všetci občania Vadičovskej doliny, to znamená Lopušné Pažite, Dolný Vadičov a Horný Vadičov, ktorí potrebujú certifikát.
Registrácia na testovanie prebieha elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý je zverejnený na webovej stránke obce Horný Vadičov. V prípade, že sa nemáte možnosť objednať online, môžete sa objednať telefonicky na čísle 0908 264 937 a na čísle 0904 830 105.
Pri registrácii sa treba preukázať občianskym preukazom, alebo kartičkou poistenca. K registrácii si pripravte platné telefónne číslo. Neplnoleté dieťa musí prísť v doprovode zákonného zástupcu.