Zber papiera

Obecný úrad v Dolnom Vadičove oznamuje občanom, že dňa 6. augusta 2021 / t.j. piatok / v čase od 15,45 hod. do 16,05 hod. sa uskutoční zber papiera. Za odovzdaný papier každý dostane hygienické vreckovky , toaletný papier, alebo papierové kuchynské utierky. Papier si treba zviazať do balíka aby sa dal odvážiť.
Nezbierajú sa tvrdé obaly z kníh a kartónové obaly.

Harmonogram zberu:
15,45 pred obecným úradom
15,55 pred predajňou potravín JEDNOTA
16,05 na dolnej autobusovej zastávke