Protest

Vážení spoluobčania

Spaľovňa nebezpečného odpadu v KNM už od roku 2007  likviduje vyše 200 druhov odpadov, z toho 117 nebezpečných, vrátane infekčného nemocničného odpadu, plus covidový odpad. Spaľovňa negatívne ovplyvňuje nielen ovzdušie mesta a okolia, ale jej negatívne dopady sa prejavujú na zdraví obyvateľov celého okresu, predovšetkým zvýšením onkologických ochorení, ochorením krvi a dýchacích ciest.

Od začiatku zriadenia spaľovne sa ako občania snažíme upozorňovať kompetentných, či už sťažnosťami, petíciami, ale aj informáciami do NR SR, kde po našom oslovení, niektorí poslanci v interpeláciách poukázali na katastrofálny stav životného prostredia v našom regióne. Žiaľ, k náprave nedošlo, ba naopak, Ministerstvo životného prostredia SR  povolilo dovoz odpadov do Slovenska z 9 štátov.

Spaľovňa v KNM dostala povolenie predĺžiť prevádzku z 5 dní na 7 dní v týždni a namiesto jednej smeny cez deň, predĺžilo spaľovanie na tri smeny, t.j. nonstop 24 hodín.

--------------=======================================---------------

OBČIANSKA INICIATÍVA KNM 

pozýva všetkých občanov mesta a okolitých obcí na protest proti spaľovni v streda 7.júna 2023 od 10:00 do 12:00 hod.

na ceste pred spaľovňou na Športovej ulici v KNM        

( cesta do Dubia prvá odbočka vľavo )                             

Vašou účasťou vyjadríte, že Vám záleží na Vašom zdraví, ako aj na zdraví Vašich detí.

 Za  Občiansku iniciatívu  KNM : Peter Janík, predseda komisie pre životné prostredie

 

Odkaz na súbor: -> KLIK <-